Z historie

Klimatizace  je dnes zcela běžné zařízení, ale nebylo tomu tak vždy. Samotný princip (vypouštění stlačené kapaliny přes ventil vyvolá prudké ochlazení) byl objeven již na počátku 19. století. A první zařízení, které by se dalo nazývat chladící jednotkou (vzduch byl ochlazován prouděním mezi trubkami se studenou vodou), bylo instalováno v průmyslovém provozu v roce 1902. V Evropě, díky mírnému podnebí, se však zařízení, zajišťující příjemnou teplotu v místnostech, rozšířily až v posledních desetiletích.

Jinde ve světě je to jinak

Evropa má mírné podnebí, proto snaha ochlazovat místnosti nebyla dlouhou dobu u obytných domů prioritou. V Americe, ač je podnebí podobného rázu, jsou však klimatizace mnohem oblíbenější a rozšířenější. A pokud se podíváme do tropických a subtropických oblastí, tam jsou tato zařízení naprostou samozřejmostí na každé budově a na každém dopravním prostředku.