Je všeobecne známe, že malé deti sa veľmi rýchlo učia. V predškolskom období je vhodné začať s výučbou cudzích jazykov či hry na hudobný nastroj. Samozrejme, že na všetko nemajú rodičia čas či vlohy. A preto je tu pre dieťa škôlka ! Netreba ju brať len ako inštitúciu, kde sa o dieťa postarajú, kým bude rodič v práci. Aj keby […]

Read More →