Je jistě zajímavé, zamyslet se nad tím, jestli při vzniku nového človíčka se budeme po jeho narození chovat spíše ekonomicky, nebo ekologicky. Toto dilema řeší mnoho mladých matek, rodin, někdy i širší příbuzenstvo v onom konkrétním případě, ale taky mnohdy i odborná, plus také samozřejmě laická, veřejnost v nejrůznějších, tu více, tu méně fundovaných diskuzích v tisku, na internetu i v ostatních médiích. Takřka výhradně ve vztahu k používaným dětským plenám.

Logie, nebo nomie?

Tak se vraťme k původní otázce – ekonomie, nebo ekologie? Jak možná nevíte, je tato otázka zcela špatně položená. Pokud si totiž někdo myslí, že například použití jednorázových typů je ekonomičtější, je na zásadním omylu. Rovněž argumentace ekologická v jejich prospěch (použití chemických pracích prostředků, spotřeba energie při praní a žehlení, spotřeba vody při tomtéž, výrobní náklady na výrobu bavlněné, či jiné látkové pleny a podobně) je zcela mimo realitu.