Je všeobecne známe, že malé deti sa veľmi rýchlo učia. V predškolskom období je vhodné začať s výučbou cudzích jazykov či hry na hudobný nastroj. Samozrejme, že na všetko nemajú rodičia čas či vlohy. A preto je tu pre dieťa škôlka ! Netreba ju brať len ako inštitúciu, kde sa o dieťa postarajú, kým bude rodič v práci. Aj keby mali rodičia pre svoje dieťa všetok čas na svete, umiestniť dieťa do detského centra je tým najlepším krokom a istou prípravkou pred povinnou školskou dochádzkou. Tu sa deti naučia socializovať, počúvať vyššiu autoritu aj zodpovednosti, keď im bude pridelená nejaká úloha. Nástup do školy zvládnu oveľa ľahšie!

Živšie deti

Keď deti vyrastajú v spoločnosti iných detí, sú oveľa menej zakríknuté a prechod do školy im nerobí problém. Škôlka má na vývine osobnosti dieťaťa oveľa väčší podiel, než si rodičia myslia. Dávajú tam dieťa pre jeho dobro a nie preto, že stará mama nemôže na nezbedníka dozerať, zatiaľ čo rodič pracuje. No dlho neotáľajte, pretože pre vášho nezbedníka nakoniec nemusí byť miesto. Súkromná inštitúcia má výhodu v tom, že detičky prijíma celoročne!

Chcete, aby sa dieťa aj niečo naučilo?
4 (80%)2